Υπό κατασκευή
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Προφίλ Αεροπορικά Εισιτήρια Βίζες Ξενοδοχεία Προγράμματα Photo Gallery Εποχιακές αναχωρήσεις Κρατήσεις Επικοινωνία

username:
password:
   Γενικοί όροι κρατήσεων/πληρωμών
 • Για περισσότερες πληροφορίες, για την έκδοση βίζας στις άλλες χώρες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το γραφείο μας
 • Επειδή τα Προξενεία συχνά κάνουν αλλαγές στις διαδικασίες και στις τιμές έκδοσης βίζας, σας παρακαλούμε θερμώς, κάθε φορά να επικοινωνείτε με το γραφείο μας
 • Οι μέρες που αναφέρονται (μέρες εκτέλεσης) αφορούν τις μέρες που πρέπει να παραμείνουν τα έγγραφα στο κάθε Προξενείο
 • » Ρωσία

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
  Απλή 6-10 εργ.ημέρες από 90
  Επείγουσα 4-5 εργ.ημέρες από 130
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ
  Απλή 6-10 εργ.ημέρες από 90
  Επείγουσα 4-5 εργ.ημέρες από 130

  Για Έλληνες πολίτες
   
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ
  Εκδίδεται για παραμονή μέχρι 30 ημέρες. Για μία ή δύο εισόδους (δηλώνεται με την κατάθεση εγγράφων), για συγκεκριμένες ημερομηνίες και χωρίς δυνατότητα παράτασής της.
  Για την έκδοσή της απαιτούνται:
  1. Συμπληρωμένη Αίτηση (στα ελληνικά)
  2. Διαβατήριο υπογεγραμμένο (ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ) ισχύος 6 μήνες μετά την λήξη της ζητούμενης βίζας.
  3. 1 φωτογραφία 3,5 x 4,5 , πρόσφατη εντός 6μήνου (ΜΟΝΟ τύπου διαβατηρίου !!!)
  4. Υποχρεωτική Ταξιδιωτική ασφάλεια 
  5. Ένα αντίγραφο Τουριστικού Voucher που εκδίδετε από Ταξιδιωτικό γραφείο (επιβεβαίωση πληρωμής για τη διαμονή και τις υπηρεσίες που παρέχονται από ταξιδιωτικό γραφείο).
   
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΙΖΑ
  Επαγγελματική βίζα μπορεί να είναι μίας εισόδου, διπλής εισόδου και πολλαπλών εισόδων με ισχύς μέχρι 5 χρόνια.
  Για την έκδοσή της απαιτούνται:
  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  2. Συμπληρωμένη Αίτηση (στα ελληνικά)
  3. Διαβατήριο υπογεγραμμένο (ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ) ισχύος 6 μήνες μετά την λήξη της ζητούμενης βίζας.
  4. 1 φωτογραφία 3,5 x 4,5, πρόσφατη εντός 6μήνου  (ΜΟΝΟ τύπου διαβατηρίου!!!).
  5. Υποχρεωτική Ταξιδιωτική ασφάλεια.

  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΖΑ
  Εκδίδεται για παραμονή μέχρι 90 ημέρες.
  Για την έκδοσή της απαιτούνται:
  1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ της πρόσκλησης που εκδίδεται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FMS).
  2. Συμπληρωμένη Αίτηση (στα ελληνικά)
  3. Διαβατήριο υπογεγραμμένο (ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ) ισχύος 6 μήνες μετά την λήξη της ζητούμενης βίζας.
  4. 1 φωτογραφία 3,5 x 4,5, πρόσφατη εντός 6μήνου (ΜΟΝΟ τύπου διαβατηρίου !!!).
  5. Υποχρεωτική Ταξιδιωτική ασφάλεια.
   
   
  Για πολίτες της Ε.Ε.
   
  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές (σε αντίθετη περίπτωση η έκδοση βίζας μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από το Ρώσικο Προξενείο το οποίο βρίσκεται στην χώρα προέλευσης του ταξιδιώτη)
  ****************************************************************************************
  Σύμφωνα με το Π.Δ. 106/2007
  Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια πολιτών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φ.Ε.Κ. 135 - Α` / 21-06-2007)
  Πολίτες της ΄Ενωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους, υποχρεούνται πριν τη λήξη του τριμήνου να εμφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες για το χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενεργούν σχετική εγγραφή και χορηγούν άμεσα βεβαίωση για την πράξη τους, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ημερομηνία εγγραφής.
  ****************************************************************************************
  2. Όλα δικαιολογητικά ίδια με αυτά που χρειάζονται για των Έλληνα πολίτη.
  3. Χρειάζεται διευκρίνιση τιμής.

  Για πολίτες non Ε.Ε.
   
  1. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ εν ισχύ.
  2. Όλα δικαιολογητικά ίδια με αυτά που χρειάζονται για των Έλληνα πολίτη.
  3. Χρειάζεται διευκρίνιση τιμής.
   
    
   ΠΡΟΣΟΧΗ :
  1. Όλα τα ζητούμενα στοιχεία πρέπει να είναι ισχύς και αληθινά.
  2. Ο πρόξενος μπορεί να μη εγκρίνει μια βίζα γιατί η αίτηση που υποβλήθηκε είναι ελλιπής ή έχει ψευδοαπαντήσεις.
  3. Τα προξενικά τέλη ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως για έκδοση βίζας.
  4. Οτιδήποτε αλλαγή μετά την κατάθεση δικαιoλογητικών στο Προξενείο χρεώνεται σαν έκδοση μιας καινούριας βίζας, απλής ή επείγουσας ανάλογα με τις διαθέσιμες για την έκδοση ημέρες.  
  5. Οι ξένοι υπήκοοι πρέπει να δηλωθούν στις αρχές της Ρωσίας εντός 7 ημερών από την άφιξή τους στη χώρα. Διαφορετικά πληρώνουν πρόστιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ρωσικής Ομοσπονδίας.

   

  | Αρχική Σελίδα | Προφίλ | Sitemap | Αεροπορικά Εισιτηρία | Βίζες | Ξενοδοχεία | Προγράμματα | Photogallery | Προσφορές | Επικοινωνία
  Designed and Developed by Intersoft