ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Ο ρόλος του γραφείου μας είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του γιατί και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Δεν είναι ωστόσο, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που προέρχονται από τους τρίτους που μεσολαβούν για την διεκπεραίωση του προγράμματος, καθώς επίσης και για φθορά, κλοπή ή απώλεια αποσκευών, προσωπικών αντικείμενων, για τυχόν τραυματισμούς, πιθανές καθυστερήσεις στη διάρκεια της εκδρομής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Το γραφείο μας πάντως καταβάλλει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το γραφείο μας καταβάλλει φυσικά κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων. Όμως, απρόβλεπτες καταστάσεις ή γεγονότα είναι δυνατό να επιβάλλουν τη διαφοροποίηση του προγράμματος, πριν την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της εκδρομής.
Αν υπάρξει λόγος πριν την αναχώρηση να τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό το πρόγραμμά μας, θα σας το γνωστοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης δικαιούται
    1. Να αποδεχθεί την αλλαγή.
    2. Να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις.
    3. Να επιλέξει ένα άλλο ταξίδι

Ο πελάτης πρέπει να γνωστοποιεί την απόφασή του στο γραφείο μας το συντομότερο δυνατόν.
Ο πελάτης, όμως, δεν έχει καμία δικαιολογία να ακυρώσει το ταξίδι του αν διαφοροποίηση του προγράμματος οφείλεται σε ανωτέρα βία δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση του γραφείου μας και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν έχει καταβληθεί.

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι τιμές βασίζονται στην ελάχιστη συμμετοχή των 20 ατόμων. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να ακυρώνει το ταξίδι αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Σε αυτή περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να το γνωρίσουμε στον πελάτη το αργότερα 7 ημέρες πριν την αναχώρηση. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης, η οποία διαφορά θα επιβαρύνει εσάς, είτε να ζητήσει επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης πέραν των παραπάνω

3. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η τιμή του ταξιδιού έχει υπολογιστεί με βάση τους αεροπορικούς ναύλους/ προσφορές ξενοδοχείων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κοστολόγησης της συγκεκριμένης εκδρομής.
Η τιμή αυτή είναι δυνατόν να αυξηθεί σε περίπτωση έκτακτων αυξήσεων και/ ή ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων. Η αλλαγή της τιμής δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής, εφόσον γνωρίσουμε στον πελάτη τη μεταβολή 20 μέρες, τουλάχιστον, πριν την έναρξη του ταξιδιού.

4. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η κατηγορία των επιλεγμένων ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τον Τουριστικό Οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Η διανομή των δωματίων είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του ξενοδοχείου.
Η διαμονή γίνεται σε δωμάτια τύπου standard. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι συνήθως δίκλινα με προσθήκη ενός τρίτου πτυσσόμενου και όχι πάντα άνετου κρεβατιού, και καλό θα είναι να μην επιλεγεί από ενήλικες.
Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται από τις 14:00 και μετά, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης στο ξενοδοχείο και παραδίνονται μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα αναχώρησης.

5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή των εκδρομέων γίνεται ομαδικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εκδρομής. Δεν προβλέπετε επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κάποιος, για οποιοδήποτε λόγο.

6. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Οι ευθύνες των αεροπορικών εταιριών ρυθμίζονται από την συνθήκη της Βαρσοβίας. Οι όροι, οι οποίοι αναφέρονται επί του αεροπορικού εισιτηρίου του πελάτη, αποτελούν συμβόλαιο απευθείας με την αεροπορική εταιρεία, στην οποία το Γραφείο μας έχει απλώς μεσολαβήσει για την εξασφάλιση της θέσης. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθαρίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομέων χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση το Γραφείο μας δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρεία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις.
Οι αποσκευές των πελατών πρέπει να έχουν το επιτρεπόμενο βάρος και η μεταφορά τους να πληροί τους κανονισμούς ασφάλειας. Το Γραφείο μας δε φέρει καμία ευθύνη για φθορά, μερική ή ολική απώλεια ή καθυστέρηση των αποσκευών.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Το ενημερωτικό έντυπο του ταξιδιού δίνεται στους πελάτες το αργότερο 3 μέρες πριν την έναρξη ταξιδιού. Στο έντυπο θα αναφέρονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με το ταξίδι: ώρα συγκέντρωσης, δρομολόγια πτήσεων, στοιχεία των ξενοδοχείων, όνομα του αρχηγού κ. λ. π.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Γραφείο μας σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/1996 έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης με την Ασφαλιστική Εταιρία INTERAMERICAN S.A.. Το συμβόλαιο θα καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών μας οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της συμβάσεως, καθώς και από αφερεγγυότητα ή πτώχευση του Γραφείου.
Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση, το αργότερο μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες μετά τη λήξη του ταξιδιού του, να διαμαρτυρηθεί έγγραφα για τη μη ή την πλημμελή εκτέλεση της συμφωνίας.
Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες προαιρετικά να συνάψουν ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύψει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας


ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Οι κρατήσεις γίνονται δεκτές αμέσως με την έκδοση του προγράμματος. Οι κρατήσεις γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμβασης συμμετοχής και με την κατάθεση προκαταβολής ίσης με το 30% της τιμής συμμετοχής.
Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις.

2. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται το αργότερο 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Δηλώσεις συμμετοχής στο διάστημα των τελευταίων 15 ημερών πριν την αναχώρηση πρέπει να συνοδεύονται με εξόφληση του συνολικού ποσού της εκδρομής. Το Γραφείο μας διατηρεί δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης συμμετοχής και να ζητήσει από τον πελάτη, ενδεχομένως, την πληρωμή ακυρωτικών.
Κατάθεση μπορείτε να κάνετε στις Τράπεζες και στους παρακάτω λογαριασμούς:
ALPHA BANK – 708-00-2101-145901
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – 210/389017-12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – 5222-032693-734

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στα σημεία συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος, όπως πτήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, γεύματα. Σε περίπτωση που κάποιος καθυστερήσει, ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση.

4. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων όπως διαβατήρια ή νέου τύπου ταυτότητα. Πρέπει να ζητήσουν από τον πράκτορά τους να τους ενημερώσει αν είναι απαραίτητη η βίζα εισόδου στις χώρες που θα επισκεφθούνε και να προσκομίσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά για την έκδοση βίζας όπου αυτή απαιτείτε

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Εάν ο συμμετέχων πελάτης αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να το δηλώσει εγγράφως.
Ακύρωση συμμετοχής όταν έχει προηγηθεί εγγραφή, επιφέρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) ακύρωση πριν 35 ημέρες από την αναχώρηση ................. 5% της αξίας του συνόλου για οργανωτικά και διαχειριστικά έξοδα
β) ακύρωση 20-34 ημέρες πριν την αναχώρηση ................... 50 % της αξίας του συνόλου
γ) ακύρωση 15-19 ημέρες πριν την αναχώρηση .................... 70 % της αξίας του συνόλου
ε)ακύρωση 14 ημέρες πριν την αναχώρηση ..................100 % της αξίας του συνόλου για την πραγματοποίηση της εκδρομής χωρίς ζημιά του γραφείου μας και των υπόλοιπων εκδρομέων.
Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει την συμμετοχή του, ο ταξιδεύων θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο δωμάτιο


6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του, αφού ενημερώσει το Γραφείο μας 7 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, σε πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι.
Ο εκχωρών και ο εκδοχέως ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του Γραφείου μας να καταβάλλουν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.

7. ΥΓΕΙΑ

Είναι σημαντικό γα τον συνοδό της εκδρομής να γνωρίζει εάν ο/η ταξιδιώτης πάσχει από οποιαδήποτε πάθηση, πρέπει να λαμβάνει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, έχει κάποια αλλεργία, αν είναι χορτοφάγος. Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε δεν πάει καλά με την υγεία σας κατά την διάρκεια της εκδρομής και σε μια τέτοια δυσάρεστη για όλους κατάσταση δεν υποχρεώνεται σε οποιαδήποτε αποζημίωση. Απλά ο αρχηγός θα βοηθήσει, στο μέγεθος του δυνατού, να ξεπεράσει ο ταξιδιώτης το πρόβλημα, υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο δε θα γίνει αιτία μεταβολής ή σημαντικής καθυστέρησης στην εκτέλεση του προγράμματος του ταξιδιού.

8. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα ή προβλήματα. Ο ταξιδιώτης έχει υποχρέωση αμέσως να ενημερώσει τον αρχηγό της εκδρομής ή το Γραφείο μας. Τυχόν παράπονα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το Γραφείο μας μέσα σε 7 μέρες από την ημερομηνία επιστροφής. Η υποβολή παραπόνων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή.

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οφείλεται να διαβάσετε το πρόγραμμα ταξιδιού που επιλέξατε, την τιμή του, το τι περιλαμβάνεται στην τιμή καθώς και τις παραπάνω συμβατικές υποχρεώσεις και τους όρους συμμετοχής. Με την εγγραφή σας δηλώνεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις συμβατικές υποχρεώσεις, που βασίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα περί οργανωμένων ταξιδιών, διακοπών και περιηγήσεων.

| Αρχική Σελίδα | Προφίλ | Sitemap | Αεροπορικά Εισιτηρία | Βίζες | Ξενοδοχεία | Προγράμματα | Photogallery | Προσφορές | Επικοινωνία
Designed and Developed by Intersoft